ករណី​ពលរដ្ឋ​ស្លាប់​នៅ​ខេត្ត​ក្រចេះ ក្រសួង​ជំនាញ​ចំនួន​២ ចេញ​របាយការណ៍​ខុសគ្នា​ – CEN