ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម ៖ តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ នៅ​កម្ពុជា កើនឡើង​តិចតួច បើ​ធៀប​នឹង​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​ – CEN