​នារី​ម្នា​ក់សាក​ថ្ម iPhone 8 Plus ខណៈពេល​គេង ភ្ញាក់ឡើង​ពូក​ឆេះ​ខ្លោច​គួរ​ឲ្យ​រន្ធត់ ទៅប្តឹង​ខាង​សេវា​អតិថិជន Apple បុគ្គលិក​ពន្យល់​ដ៏​ហួសចិត្ត​… – CEN