ផ្ទុះ​រោងចក្រ​ថាមពល​ធ្យុ​ង​ថ្ម​នៅ​ឥណ្ឌា ស្លាប់ និង​របួស​ជាង ១០០​នាក់​ – CEN