ប្រជាពលរដ្ឋ​ឃុំ​ចុង​ផ្លាស់ ស្នើ​សុំ​រដ្ឋាភិបាល អនុញ្ញាត​ច្បាប់​ឲ្យ​ពលរ​ដ្ឋ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​រ៉ែ​មាស​ជា​លក្ខណៈ​គ្រួសារ​ (មានវីដេអូ) – CEN