​ឃាត់ខ្លួន​ជនជាតិ​វៀតណាម និង​ជនជាតិ​ចិន ១១​នាក់ ដែល​ធ្វើការ និង​ស្នាក់នៅ​ដោយ​ខុសច្បាប់​ – CEN