បុរស​អាមេរិក​ចូលនិវត្តន៍​ត្រូវបាន​ចោទប្រកាន់​បើក «​ទេសចរណ៍​ផ្លូវភេទ​» តាម​ព្រំដែន​ថៃ​-​ភូមា​ – CEN