ខ្សែក្រវ៉ាត់​នេះ​សាមញ្ញ តែ​ពិសេស​ក្នុង​ជួយ​លើ​ក​របស់​ធ្ងន់ៗ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN