ហេតុ​អ្វី​លោក គីម ជុង​អ៊ុន ជ្រើសរើស​យន្តហោះ ដើម្បី​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នោ​ប្រទេស​ចិន​? – CEN