​អ៊ីស្រាអែល​ទទួល​បង្អែម​លាង​មាត់​ដល់​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ជប៉ុន ដាក់​ក្នុង​… ស្បែកជើង​មួយគូ​!? – CEN