​ប្រធាន គ​.​ជ​.​ប ពន្យល់​លំអិត​អំពី​បទដ្ឋាន​ជាតិ និង​បទដ្ឋាន​អន្តរជាតិ ព្រមទាំង​កា​អនុវត្ត​តួនាទី​របស់​ខ្លួន សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​ – CEN