ចាប់ខ្លួន​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​អាជីវកម្ម​អគ្គិសនី​ពត់​ស​បាទី រឿង​រំលោភសេចក្តីទុកចិត្ត ស៊ីដាច់​លុយ​ជាង​១២​ម៉ឺន​ដុល្លារ – CEN