ឆេះ​ឃ្លាំង​លក់​រថយន្ត និង​គ្រឿងបន្លាស់​រថយន្ត នៅ​ខណ្ឌ​ទួលគោក​ – CEN