មន្ត្រី​រៀបចំ​បុណ្យជាតិ​៖ ថ្ងៃ​ចាប់​ផ្តើមដំបូង នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក​ឆ្នាំ​២០១៧​នេះ មិនសូវមាន​មនុស្ស​ច្រើន​ទេ​ – CEN