ឆេះ​ឃ្លាំង​លក់​គ្រឿងបន្លាស់ និង​លក់​រថយន្ត​៣​ទីតាំង ហើយ​ឆេះ​រថយន្ត​ទំនើប​៤​គ្រឿង និង​ម៉ូតូ​២​គ្រឿង​ – CEN