ស្រា​បៀរ​ថៃ​ហ្គ័​រប្រ​គល់​រង្វាន់​ជ័យ​មង្គល​លើក​ទី​១ ជូន​គូ​ស្វាមីភរិយា​ថ្មី ក្នុង​កម្មវិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍ ស្រា​បៀរ​ថៃ​ហ្គ័​រ ឆ្នាំ ២០១៨ – CEN