អ្នកស្រី អង់​សាន សូ​ជី ទស្សនៈកិច្ច​រដ្ឋ​រ៉ា​ឃី​ន ដែលមាន​ការបង្ក្រាបរ​ង្គា​ល​លើ​ជនជាតិ​រ៉ូ​ហ៊ីង​យ៉ា​ – CEN