មនុស្ស​ចិត្ត​កាច​សាហាវ​ទៅលើ​អ្នកទន់ខ្សោយ ទាល់តែ​ផ្តល់​«​មេរៀន​»​១ជើងកប់ជញ្ជាំងម្តង ទើប​ភ្លឺភ្នែក (​មាន​វីដេអូ​) – CEN