អ្នកដំណើរ​ស្នើ​ដល់​អាជ្ញាធរ​ចំការមន ចុះ​មើលផ្លូវ​មួយចំនួន ដែលមាន​រថយន្ត​ចត​អនាធិបតេយ្យ​ – CEN