ក្រសួង​សុខាភិបាល​៖ ជុំវិញ​ករណី​ជំងឺ​រាតត្បាត នៅ​ស្រុក​កែវ​សីមា មាន​ចំនួន​៨៤​នាក់​ – CEN