សម្តេច​ក្រឡាហោម ៖ ប្រើ​គ្រប់​មធ្យោបាយ ទប់ស្កាត់​កុំឲ្យ​មាន ស្ត្រី​ខ្មែរ រៀបការ ជាមួយ​បុរស​ចិន ដោយ​ខុសច្បាប់​ទៀត​ – CEN