អភិបាល​រាជធានី​ស្នើ​អោយ​ស្ថាប័នរដ្ឋ​និង​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន ដាក់លូ​ប្រអប់​អោយបាន​ធំ នៅពេល​ធ្វើ​ផ្លូវ​ឆ្លងកាត់​ប្រឡាយ​ទួល​ពង្រ​២ – CEN