ការ​ផ្សងព្រេង​លើ​ភ្នំ ដ៏​គ្រោះថ្នាក់​បំផុត​នៅក្នុង​ពិភពលោក (​មាន​វីដេអូ​) – CEN