ចោរ​លួច​មាន់​ត្រូវ​អ្នកភូមិ​ចាប់ចង ហើយ​ឲ្យ​ខាំ “​វត្ថុតាង​” មុនពេល​ប៉ូលិស​មកដល់​ (វីដេអូ) – CEN