ជប៉ុន ៖ វិធីសាស្ត្រ​ដ៏​ស័ក្តិ​សិទ្ធ​អាច​បំបាត់​ការ​ចុក​រោយ​ស្មា​មិន​ដល់​១​នាទី​ (មានវីដេអូ) – CEN