អីយ៉ា​! សាលា​បណ្តុះបណ្តាល​ធំ​បំផុត​របស់​ចិន​សម្រាប់ «​តារា​អ៊ី​ន​ធើរ​ណេ​ត​» បាន​បើកទ្វារ​របស់ខ្លួន​ហើយ​ – CEN