ឃាត់ ជនសង្ស័យ​៥​នាក់ លក់​ប្រដាប់​ភេទបុរស​និង​ស្ត្រី​ជ័រ រួម​ទាំង​ថ្នាំសំរើប​ – CEN