ប៉ូលិស​ថៃ ចាប់​រឹបអូស​បាន​គ្រឿងញៀន​តម្លៃ ៤៥​លាន​ដុល្លារ​ – CEN