ប្រកាស​ទប់ស្កាត់​មិនឲ្យ​មាន​ការ ទិញ​លក់​ដី​នៅ​តំបន់​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ​ – CEN