កម្ពុជា​-​ចិន រួម​គ្នា​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ភេរវកម្ម បទ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ឆ្លងដែន ទប់ស្កាត់​នូវ​ឧបាយកល​របស់​ពួក​អ​មិត្ត​ – CEN