ប្រទេស​ឥណ្ឌា​៖ គ្រាន់តែ​ក្នុង​រយៈពេល​មួយ​សប្តាហ៍ ក្មេងស្រី ៣​នាក់​ត្រូវបាន​គេ​រំលោភ និង​ដុត​សម្លាប់​ – CEN