កូនដើម យក​កាំភ្លើង​ខ្លី ភ្ជង់​ក្បាល​ឪពុកចុង ពេល​ឈ្លោះ​គ្នា​ជាមួយ​ម្តាយ​ខ្លួន​ – CEN