​លោក គឹម ងួន អំពាវនាវ​អោយ​លោកគ្រូ​អ្នកគ្រូ​សិស្សានុសិស្ស​និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ត្រូវ​រួមគ្នា​ថែរក្សា​សន្តិភាព​និង​ប្រឆាំង​ដាច់​នូវ​ការ​ញុះញង់​ណាមួយ​បង្ក​អោយ​មាន​សង្គ្រាម​ – CEN