ករុណា ពេជ្រ ក្ដៅស្លឹកត្រចៀក ពេលមានយុវជនម្នាក់ឆាត និងខមមិនមកទារលុយលោក និងក្រឡុកតារាថោនដទៃទៀត – CEN