អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ ដឹកនាំមន្ត្រីចុះពិនិត្យសំណង់សង់លើចំណីមាត់ព្រែកក្នុងទំនប់ប៊ុលឌែ (មានវីដេអូ) – CEN