ឃាត់ខ្លួន​ប្ដី​ស្ត្រី​ម្នាក់​ធ្លាក់​ពីលើ​អគារ​ខុន​ដូរ​មក​ទើរ​នៅ​ជា​ន់ទី​៥ ស្លាប់​ភ្លាមៗ​នៅ​ហ្នឹង​កន្លែង សង្ស័យ​ប្តី​រុញ​ប្រពន្ធ​ទម្លាក់​ – CEN