លោក ហ៊ុន ម៉ា​ណែ​ត​៖ លោកគ្រូ​អ្នកគ្រូ​គឺជា​ឱ​ពុក​ម្តាយ​ទី​ពីរ​របស់​យើង ហើយ​លោកគ្រូ​អ្នកគ្រូ​បាន​ដើរតួ និង​ជំរុញ​ឲ្យ​មនុស្ស​ម្នាក់ៗ ក្លាយទៅជា​ធនធាន និង​ជោគជ័យ​ក្នុង​ជីវិត​ – CEN