តាម​បទបញ្ជា​តុលាការខេត្ត​កំពង់ធំ ប្រធាន​ពន្ធនាគារ សម្រេច​ឃុំខ្លួន​នាយក​សាលាបឋមសិក្សា​ព្រៃ​តា​ហ៊ូ ប្រមាថ​ព្រះមហាក្សត្រ​ – CEN