ស្លាប់​១១​នាក់ និង​របួស​២៦​នាក់ ក្នុង​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ថ្ងៃទី​១៣​ឧសភា​ – CEN