ហាស​ហា អ្នកណាខ្លះ​កាល​នៅ​រៀន​វ័យ​បឋម និង​អនុវិទ្យាល័យ ធ្លាប់​ត្រូវ​ស៊ី​​ម៉ែត្រ​​លោកគ្រូ​អ្នកគ្រូ​យ៉ាង​ចាស់ដៃ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN