បន្លំ​ខ្លួន​ធ្វើជា​គ្រូ​ចចេះ​ស្រោច​ទឹក ប៉ុនប៉ង​រំលោភ​សេពសន្ថវៈ​លើ​មនុ​ស្សគ ត្រូវ​នគរបាល​ស្រុក​អង្គស្នួល​ចាប់ខ្លួន​ – CEN