មាន​៤​គណបក្ស​ត្រូវបាន​ទទួលស្គាល់ ខណៈ​១៦​ទៀត កំពុង​ពិនិត្យ , គ​.​ជ​.​ប​បិទ​បញ្ចប់​នៃ​ការដាក់​ពាក្យ​ចុះឈ្មោះ និង​ចុះបញ្ជី​បេក្ខជន​ឈរឈ្មោះ​បោះឆ្នោត – CEN