ដល់ក! Fan ដ៏​ផ្កាប់មុខ​រាំ​តាម​បទ “Bboom Bboom” ខណៈ​កំពុង​ងូតទឹក តែ​ខ្មាស់អៀន​យ៉ាងខ្លាំង នៅពេល​ដឹងថា​រឿងនេះ​កើតឡើង (​មាន​វីដេអូ​) – CEN