​កូរ៉េខាងជើង​លុបចោល​កិច្ចចរចា​ជាន់ខ្ពស់​ជាមួយ​កូរ៉េ​ខាងត្បូង ព្រោះ​តែ​សមយុទ្ធ​អាមេរិក-​កូរ៉េខាងត្បូង​ – CEN