ចាប់​មុខសញ្ញា​ឃាតកម្ម​ម្នាក់ ដែល​ចាក់​សម្លាប់​ក្មេងប្រុស​ម្នាក់​ – CEN