​ស្លាប់​ម្នាក់​និង​រងរបួស​ធ្ងន់​២​នាក់​ រថយន្ត​ Audi-Q7 ឡើង​លើ​សួន​ រួចបុក​ស្លាក​ប៉ាណូ​ – CEN