បាក់​ស្ពាន​អាកាស​នៅ​ឥណ្ឌា ផ្តាច់​ជីវិត​មនុស្ស​ជិត ២០​នាក់​ – CEN