ចាប់ខ្លួន ឧកញ៉ា ហូរ ចំរើន ពាក់ព័ន្ធ​ការបាញ់​គំរាម​ឪពុក​ម្តាយក្មេក និង​ប្រពន្ធ​ – CEN