ត្រីច្រើនណាស់ ខំដួសឡើងមួយហត់ តែចុងក្រោយមិននឹកស្មានអញ្ជឹងសោះ! (មានវីដេអូ) – CEN