ស្លាប់​ពីរ​នាក់​ដោយសារ​ផ្ទុះ​គ្រាប់​មីនតោន ពេល​បើក​ត្រាក់ទ័រ​ភ្ជួរ​ស្រែ​ – CEN